OZ Detský Park

Pomôžme spolu deťom

O nás

Poslanie občianskeho združenia Detský Park

Združenie OZ DETSKÝ PARK má prioritné zameranie na budovanie a prevádzkovanie detských ihrísk na sídliskách – podpora voľnočasových aktivít detí, rozvoj ich fyzických a psychických zručností. Náplň činnosti organizácie je podieľať sa na všestrannom rozvoji sídlisk, budovať a prevádzkovať detské ihriská, rozvoj športu a telovýchovy, posilňovanie občianskeho vedomia, zvyšovanie vplyvu občanov pri verejnom rozhodovaní na všetkých úrovniach. Ďalej aktívne vstupovanie do rozhodovacích procesov, ktoré sa týkajú ich oprávnených záujmov. Riešenie konkrétnych problémov a potrieb občanov na miestnej úrovni.

Naše projekty

Darujte nám 2 percentá z Vašich daní

Aj vďaka Vašej pomoci realizujeme projekty ako...

Detský tábor

Letné 3 dňové tématické tábory pre deti a mládež

Stavanie mája

Udržovanie tradície stavania mája

Šarkaniáda

Sútaže o najkrajšieho a najlepšie lietajúceho šarkana

Fašiangy

Každorocné zábavné karnevalové popoludnie


a mnoho ďalších...

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí nás tento rok, ale aj po minulé roky obdarili zaslaním 2% z daní. Taktiež úprimne ďakujeme aj tým, ktorí nás nezištne podporujú a pomáhajú v tej pravej chvíli.

Ďakujeme, bez Vašej pomoci a podpory by naše združenie nemohlo fungovať.
S úctou, tím OZDP.

Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane"

Tlačivo "Vyhlásenie o poskytnutí dane"

Postup ako darovať 2%

Naše projekty